Seznámení s objednávkovým systémem

  • 1. Definitivní spuštění k 8. 4. 2019
  • 2. Aktivace karty
  • 3. Dobíjení kreditu
  • 4. Způsob objednání pokrmů
  • 5. Způsob zrušení objednávky pokrmů
  • 6. Způsob vyzvednutí pokrmů
  • 7. Kantýna

Pozn. Zprovoznění každého nového systému s sebou vždy přináší počáteční drobné komplikace, proto věříme v pochopení a trpělivost během prvního měsíce provozu, kdy budou tyto nedokonalosti napraveny.

1. Definitivní spuštění k 8. 4. 2019

Po 8. 4. 2019 nebude již možné zakoupit oběd bez předchozího objednání v objednávkovém systému. Z tohoto důvodu, je definitivní spuštění posunuto až k 8. 4. 2019, aby zaměstnanci měli dostatek času se důkladně seznámit s fungováním objednávkového systému. Systém bude plně funkční od 1. 4. 2019, aby zaměstnanci měli dostatek času na první aktivaci karty, dobití kreditu a objednání pokrmů. Do 8. 4. 2019 bude zachován stávající systém bez objednání.

2. Aktivace karty

Aktivace karty k objednávkovému systému proběhne buď tak, že:
  • a) zaměstnanec svoji stávající čipovou kartu přiloží k jedné ze tří dotykových obrazovek umístěných dle přiloženého plánku (viz příloha č. 1). Po přiložení čipové karty se na obrazovce zobrazí jídelní lístek.

  • b) na webových stránkách Continental-jidelna.cz (web bude zprovozněn k 1. 4. 2019) zadá zaměstnanec přihlašovací údaje: ID karty a heslo (heslo je shodné s ID karty). Po zadání hesla je zaměstnanec vyzván k zadání svého nového hesla, které bude sloužit k dalším budoucím přihlášením na webových stránkách. Zadáním nového hesla se stává karta plně aktivní.

3. Dobíjení kreditu

Dobíjení kreditu lze uskutečnit na stávajících dvou pokladnách v závodní jídelně. Dobít lze jakoukoli částku, ale doporučuje se takový obnos, aby dostačoval alespoň na jedno celé jídlo. Jinak bude z karty stržena zůstávající částka a zbytek doplacen v hotovosti nebo platební kartou. Tento způsob by však zdržoval celkový výdej jídel, proto se nedoporučuje (z důvodu krátké časové pauzy by takový způsob nebyl ohleduplný k ostatním strávníkům, kteří výhody přednabité karty využívají).

4. Způsob objednání pokrmů

Objednání pokrmů je možné dvěma způsoby:

a) prostřednictvím dotykových obrazovek umístěných dle přiloženého plánku (viz příloha č. 1) – po přiložení čipové karty a zadání svého osobního hesla se zaměstnanci zobrazí jídelní lístek na následujících 14 dní. Výběr jídel se provádí dotykem na vybrané jídlo a následným potvrzením objednávky;

b) prostřednictvím webových stránkách Continental-jidelna.cz – po zobrazení stránky se musí zaměstnanec přihlásit pomocí zadání čísla ID karty a svého osobního hesla, které si zvolil při aktivaci karty. Následně bude mít přístup k jídelníčku, kde si může objednat pokrmy na následujících 14 dní.

Po objednání jídla jedním z uvedených způsobů má zaměstnanec zaručeno, že objednané jídlo bude mít v daný den připraveno bez ohledu na směnný provoz. Podmínkou však je, že jídlo musí být objednáno nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne (např. oběd na 10. 4. 2019 je nutné objednat nejpozději 9. 4. 2019 do 12:00hod.).

5. Způsob zrušení objednávky pokrmů

a) prostřednictvím dotykových obrazovek umístěných dle přiloženého plánku (viz příloha č. 1) – po přiložení čipové karty a zadání svého osobního hesla se zaměstnanci zobrazí objednané pokrmy. Zrušení objednávky se provádí dotykem na vybrané jídlo a následným potvrzením zrušení objednávky.

b) prostřednictvím webových stránkách Continental-jidelna.cz – po zobrazení stránky se musí zaměstnanec přihlásit pomocí zadání čísla ID karty a svého osobního hesla, které si zvolil při aktivaci karty. Následně bude mít přístup k objednaným pokrmům, které může zrušit. Zrušení pokrmů je možné pouze do 6:00 téhož dne. Pokud nebude jídlo včas zrušeno, bude připočteno k nejbližší příští platbě bez ohledu na časovou prodlevu mezi objednáním jídla a nejbližší příští platbou.

6. Způsob vyzvednutí pokrmů

Při výdeji pokrmu musí zaměstnanec přiložit kartu k jedné ze dvou čteček karet, které jsou umístěny u výdeje pokrmů, aby personál kuchyně věděl, jaké jídlo vydat. Čipovou kartu zaměstnanec přiloží ještě jednou při placení, pokud je na kartě dostatečný finanční obnos k zaplacení vydaného pokrmu (popř. dalších zakoupených položek z doplňkového sortimentu).

7. Kantýna

Pokud jde o nabídku sortimentu kantýny při zahájení provozu dne 1. 4. 2019, nový provozovatel by rád zdůraznil, že se jedná o počáteční nabídku, která se ještě bude postupně rozšiřovat.